Overvægtige børn har gavn af styrketræning

Der er 200.000 overvægtige børn i Danmark, og hvert år kommer 8.000 til, viser nye tal. Fysisk aktivitet er en vej ud af overvægten, men de traditionelle idrætsformer er sjældent gearede til gruppen af overvægtige børn. Styrketræning matcher børnenes behov, både fysisk og psykisk.

Børneyoga

Det siger sig selv, men det er ikke alle der ved det – yoga er for udøvere i alle aldre. I takt med at yoga bliver en mere og mere almindelig aktivitet til velvære og træning, er børneyoga også ved at vinde frem som tilbud på de mange yogaskoler rundt omkring i landet. Børneyoga appellerer […]

FitforKids – DKs største vægttabsprogram til børn

Kort før jul fik Danmarks ældste vægttabsprogram til børn FitforKids en fantastisk julegave fra Kulturministeriet; foreningen blev i konkurrence med 70 andre ansøgere udvalgt til at modtage tilskud fra Kulturministeriets og Velfærdsministeriets pulje Idræt for vanskeligt stillede børn. Tilskuddet lyder på i alt kr. 368.000 og giver mulighed for at tilbyde ressourcesvage børn og familier […]

Børn og Fitness

Fitness for børn og unge er i stigende grad ved at vinde inpas i danske fitnesscentre. Der har per tradition været set ganske skævt til fitness og vægttræning for børn, men der er ingen fysiologiske indikationer af at fitness og vægttræning skulle være skadeligt for unge.