Overvægtige børn har gavn af styrketræning

gymconsult-fitness-ss

Pressemeddelelse fra GymConsult:

Der er 200.000 overvægtige børn i Danmark, og hvert år kommer 8.000 til, viser nye tal. Fysisk aktivitet er en vej ud af overvægten, men de traditionelle idrætsformer er sjældent gearede til gruppen af overvægtige børn. Styrketræning matcher børnenes behov, både fysisk og psykisk.

I USA dør mange børn før deres forældre, fordi børnene er overvægtige – og den tendens er på vej til Danmark.
”Der mangler tilbud til de overvægtige børn. Forskellige former for fysisk udfoldelse er afgørende i kampen mod overvægten, men idrætstilbuddene skal være målrettede og tilpassede disse børn – og det er de ikke i dag,” siger René Budahl Hansen, der er KIDZ instructor og personlig træner.
Når børn dyrker idræt, bliver de ofte vurderet på, hvem der kommer hurtigst, højest eller længst. Her taber de overvægtige børn ofte, fordi de er tungere og langsommere. De bliver kede af det, og deres selvværd lider skade – så frem for at hjælpe kan traditionelle idrætsformer faktisk være med til at fastholde en ond cirkel for disse børn.

Styrketræning ligestiller overvægtige børn
Der er behov for idrætsformer, som ligestiller overvægtige børn med normalvægtige, så de kan føle sig på lige fod med de andre. Det kan eksempelvis være styrketræning, som opbygger musklerne. Når muskelmassen øges, sættes fedtforbrændingen samtidig i vejret, og derfor er styrketræning et effektivt våben i kampen mod de overflødige kilo – også hos børn.
”Der findes en masse myter om, hvorvidt børn må styrketræne eller ej, og mange tror fejlagtigt, at styrketræning hæmmer børns vækst, og at de tager skade af at løfte vægte. Ny forskning viser imidlertid, at det ikke er mere skadeligt for børn at dyrke styrketræning end at spille fodbold,” fortæller René Budahl Hansen.
Han tilføjer, at også folk, der arbejder professionelt med styrketræning til daglig, er usikre på, om børn må styrketræne – og nogle træningscentre lukker slet ikke børn ind. Der er således behov for, at branchen som helhed bliver opdateret i forhold til, hvad børn kan og ikke kan.

Behov for uddannede instruktører
Børn kan fint starte med at styrketræne, når de er fyldt otte år. Det kræver dog, at der er personale i træningscenteret, som er uddannet til at hjælpe børnene – og de fleste fitness-instruktører er ikke skolet til at træne børn.
”Det er på tide, at branchen vågner op og tager et medansvar for børnene. Der mangler kompetente instruktører – og maskiner, som er bygget til børn. Det er kun meget få centre, som har det. Nogle af de maskiner, de voksne anvender, kan børn også benytte, men det kræver, at der er en instruktør til stede, som har den nødvendige, faglige viden om, hvilke maskiner der kan anvendes, og hvordan de skal bruges af et barn,” pointerer René Budahl Hansen.
Han ser et akut behov for fitness-instruktører, som har specialiseret sig i at træne børn korrekt. Instruktørerne skal have specifikt kendskab til barnekroppens funktion og udvikling og samtidig være børnepsykologisk rustede til at hjælpe børnene med at vinde kampen mod de overflødige kilo fedt.

Læs mere om børn,  fitness og styrketræning hos GymConsult.

Posted in For børn, Pressemeddelelser, Vægttab and tagged , , , , .

One Comment

 1. Spændende artikel. Min umidbare tanke er at styrketræning måske er svært at motivere børn til, men også at styrketræning er en træningsform som ikke tager hånd om barnets behov for at indgå i meningsfyldte relationer til jævnaldrende eller udvikler deres sociale kompetencer på lige fod med fx holdsport. Styrketræning er som jeg ser det en meget voksen træningsform og en træningsform som kunne give barnet en uheldig fokus da den er meget indadrettet.
  Ydermere tyder en del forskning på at skal vi motivere børn til at træne og holde ved de gode vaner, skal det være noget barnet syntes er sjovt.
  Selvfølgeligt er der et præstationselement i vægttræning som måske på nogen børn kunne virke motiverende, men udover dette må man vel sige at det mest motiverende ved vægttræning er resultatet. Et resultat af anstrengelserne i form af øget muskelmasse som jo ikke umidbart er synligt. og man kan stille spørgsmålstegn ved om dette er nok til at motivere børn til at holde ved træningsformen, da de jo er et andet sted rent udviklings medsigt. Igen kan man spørge sig selv om følgende: Skulle dette element være nok til at motivere børn, er det så det fokus og en form for kropsfiksering vi vil give videre på et så tidligt tidspunkt alders medsigt?
  Artiklens forfatter giver udtryk for at det er svært for overvægtige børn at deltage på lige fod med deres jævnaldrende i fx holdsport, som kan give anledning til en følelse af mindreværd grundet overvægten og de følger denne har. Også at vægttræning gør det nemmere at skræddersy forløb til børnene. Dette er jeg ikke helt uenig i, men skal vi støtte op om et varigt vægttab vil jeg mener det er vigtigere at få motiveret hele familien til at støtte op om hinanden og få mere motion ind i hverdagen i form at gåture, leg mv., i stedet for at kigge på barnet som isoleret individ. Og skabe rammer for overvægtige børn hvor de kan deltage i motionsformer som ikke kun fremmer vægttab men også sociale kompetencer og glæden ved leg og sport, ved fx holdsport hvor børnene er samme vægtklasse.
  Det er rigtigt vigtigt at få vendt fedmekurven og allervigtigst i arbejdet med børn og fedme mener jeg det er at se på familien som en helhed, gør vi ikke det risikere vi at symptombehandle i stedet for at nå ned til, og arbejde med kernen i problemet.

  Med venlig hilsen

  Janne Gesner. Slankekonsulent og Sundhedscoach ved Slank dig smuk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *