Gang i Danmark – folkevandring mod et bedre liv


Indenrigsministeriet har sammen med Trygfonden iværksat en kampagne, der skal få danskerne op af sofaerne og ud på en de af mange skønne danske motionsruter. Kampagnen hedder Gang i Danmark og kan forhåbentlig ud over at få gang i danskerne også skabe gang i debatten om betydningen af fysisk aktivitet for den generelle sundhed og trivsel. På Gang I Danmark finder man således også en faktaafdeling, hvor der ikke lægges fingre imellem når, vigtigheden af fysisk aktivitet skal formidles:

Fysisk aktivitet har stor betydning for vores sundhed og trivsel. Så stor betydning, at fysisk inaktivitet regnes for en af de største risikofaktorer for sygdom. Fysisk inaktivitet er således både en selvstændig risikofaktor for udvikling af sygdom samt en selvstændig risikofaktor for præmatur død.

Fra Fakta om fysisk aktivitet.

Læs mere på Trygfondens hjemmeside, hvor Gang i Danmark og andre af Trygfondens projekter inden for krop og bevægelse beskrives.

Posted in Livsstil & Sundhed, Motion and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *